Ivan Gorokhov High Pack: 7.28 GB Ivan Gorokhov taraf覺ndan haz覺rlanm覺, Adobe Lightroom ve Photoshop Eitim Seti.